Tuyển sinh liên thông

LIÊN THÔNG ĐẠI HOC KINH TẾ QUỐC DÂN NĂM 2017

LIÊN THÔNG ĐẠI HOC KINH TẾ QUỐC DÂN NĂM 2017 22/03/2017 | 8:04 sáng

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN THÔNG BÁO TUYỂN SINH LIÊN THÔNG NĂM 2017 (TỪ TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC) Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tuyển sinh Đào tạo liên thông từ trình độ Trung cấp, Cao đẳng lên trình độ Đại học năm 2017 như ...

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN THÔNG BÁO TUYỂN SINH LIÊN THÔNG NĂM 2017 (TỪ TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG ...

LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC NĂM 2017

LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC NĂM 2017 22/03/2017 | 8:03 sáng

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC THÔNG BÁO TUYỂN SINH LIÊN THÔNG NĂM 2017 Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh năm 2017 của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo giao cho Trường Đại học Điện Lực.Trường Đại học Điện Lực tuyển sinh hệ Đào tạo liên thông từ Trung cấp, Cao đẳng ...

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC THÔNG BÁO TUYỂN SINH LIÊN THÔNG NĂM 2017 Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh năm 2017 ...

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI THÔNG BÁO TUYỂN SINH LIÊN THÔNG CHÍNH QUY NĂM 2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI THÔNG BÁO TUYỂN SINH LIÊN THÔNG CHÍNH QUY NĂM 2017 22/03/2017 | 7:35 sáng

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI  THÔNG BÁO TUYỂN SINH LIÊN THÔNG CHÍNH QUY NĂM 2017 I. TUYỂN SINH LIÊN THÔNG CĐ-ĐH, TC-ĐH, CĐN-ĐH 1. Đối tượng: Những người đã tốt nghiệp cao đẳng, Cao đẳng nghề, Trung cấp chuyên nghiệp trước 15/07/2017. 2. Các ngành đăng ký dự thi: - Công nghệ kỹ ...

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI  THÔNG BÁO TUYỂN SINH LIÊN THÔNG CHÍNH QUY NĂM 2017 I. TUYỂN SINH LIÊN THÔNG ...

LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI HÀ NỘI NĂM 2017

LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI HÀ NỘI NĂM 2017 22/03/2017 | 7:30 sáng

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI HÀ NỘI THÔNG BÁO TUYỂN SINH LIÊN THÔNG CHÍNH QUY NĂM 2017 I. Chuyên ngành tuyển sinh và các môn thi tuyển: Chuyên ngành tuyển sinh Môn thi Cơ sở ngành Môn thi Kiến thức ngành 1. XD Cầu đường bộ: Cơ học đất Đường bộ 2. XD ...

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI HÀ NỘI THÔNG BÁO TUYỂN SINH LIÊN THÔNG CHÍNH QUY NĂM 2017 I. Chuyên ngành ...

LIÊN THÔNG ĐẠI HOC KINH DOANH CÔNG NGHỆ HÀ NỘI NĂM 2017

LIÊN THÔNG ĐẠI HOC KINH DOANH CÔNG NGHỆ HÀ NỘI NĂM 2017 22/03/2017 | 7:25 sáng

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH DOANH CÔNG NGHỆ HÀ NỘI THÔNG BÁO TUYỂN SINH ( Hệ Trung cấp, Cao đẳng liên thông lên Đại học chính quy) I. CÁC NGÀNH LIÊN THÔNG: 1. Kế toán,                                                                    6. Điện – Điện Tử 2. Tài chính ngân hàng                       ...

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH DOANH CÔNG NGHỆ HÀ NỘI THÔNG BÁO TUYỂN SINH ( Hệ Trung cấp, Cao đẳng liên thông lên ...

LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI NĂM 2017

LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI NĂM 2017 22/03/2017 | 7:21 sáng

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI NĂM 2017 - Căn cứ kế hoạch và chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo liên thông; - Trường Đại học Kiến trúc thông báo Tuyển sinh hệ liên thông năm 2017 như sau; 1. Chuyên ngành đào tạo: * từ trung cấp ...

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI NĂM 2017 - Căn cứ kế hoạch và chỉ ...

LIÊN THÔNG ĐẠI HOC THƯƠNG MẠI NĂM 2017

LIÊN THÔNG ĐẠI HOC THƯƠNG MẠI NĂM 2017 22/03/2017 | 7:20 sáng

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI THÔNG BÁO TUYỂN SINH LIÊN THÔNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2017 ( Từ trung cấp, cao đẳng lên Đại học ) Căn cứ thông tư số 55/2012/TT- BGDĐT ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định đào tạo liên ...

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI THÔNG BÁO TUYỂN SINH LIÊN THÔNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2017 ( Từ trung cấp, cao đẳng ...

LIÊN THÔNG HỌC VIỆN TÀI CHÍNH TUYỂN SINH LIÊN THÔNG CHÍNH QUY NĂM 2017

LIÊN THÔNG HỌC VIỆN TÀI CHÍNH TUYỂN SINH LIÊN THÔNG CHÍNH QUY NĂM 2017 22/03/2017 | 7:10 sáng

TRƯỜNG HỌC VIỆN TÀI CHÍNH THÔNG BÁO TUYỂN SINH LIÊN THÔNG KHÓA 20 NĂM 2017 (Tuyển sinh liên thông từ Cao Đẳng lên Đại Học) Căn cứ Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc ban hành Quy chế đào tạo ĐH và CĐ theo hệ thống tín ...

TRƯỜNG HỌC VIỆN TÀI CHÍNH THÔNG BÁO TUYỂN SINH LIÊN THÔNG KHÓA 20 NĂM 2017 (Tuyển sinh liên thông từ Cao Đẳng ...

LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI NĂM 2017

LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI NĂM 2017 22/03/2017 | 7:10 sáng

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI TUYỂN SINH LIÊN THÔNG TC – ĐH, CĐ - ĐH NĂM 2017 1. Ngành đào tạo - Giáo dục Mầm non - Giáo dục Tiểu học 2. Đối tượng dự thi - Tất cả các thí sinh đã tốt nghiệp hệ TC, Cao đẳng sư phạm đúng chuyên ...

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI TUYỂN SINH LIÊN THÔNG TC – ĐH, CĐ - ĐH NĂM 2017 1. Ngành ...