Đại học

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG ĐÔ  THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG ĐÔ THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 2017 22/03/2017 | 8:14 sáng

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG ĐÔ THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC,CAO ĐẲNG CHÍNH QUY 2017 I. Ngành đào tạo 1. Quản trị Kinh doanh(*) - Quản trị doanh nghiệp - Quản trị du lịch - Thương mại xuất nhập khẩu 2. Tài chính Ngân hàng (*) - Tài chính ngân hàng - Tài chính doanh nghiệp 3.Kế toán (LK) - Kế ...

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG ĐÔ THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC,CAO ĐẲNG CHÍNH QUY 2017 I. Ngành đào tạo 1. Quản trị Kinh ...

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT HUNG THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT HUNG THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2017 22/03/2017 | 7:47 sáng

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT HUNG THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2017 Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung thuộc hệ thống các trường đại học công lập trực thuộc Bộ Công Thương. Năm 2017 Nhà trường tuyển sinh cụ thể như sau: I. Mã trường: ...

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT HUNG THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2017 Trường Đại học Công ...

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG HÀ NỘI THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG HÀ NỘI THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2017 22/03/2017 | 7:05 sáng

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG HÀ NỘI THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2017 I. Ngành đào tạo - Tài chính – Ngân hàng - Kế toán - Kiểm toán - Quản trị kinh doanh - Kinh doanh thuong mai II. Hình thức tuyển sinh 1. Phương thức 1: Xét tuyển dựa vào kết ...

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG HÀ NỘI THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2017 I. Ngành đào ...

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TRÃI THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC,CAO ĐẲNG CHÍNH QUY 2016

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TRÃI THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC,CAO ĐẲNG CHÍNH QUY 2016 22/02/2016 | 7:11 sáng

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TRÃI THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC,CAO ĐẲNG CHÍNH QUY 2016 I. Ngành đào tạo: 1. Kinh doanh - Quản trị kinh doanh thương mại - Quản trị kinh doanh du lịch - Quản trị khách sạn - Bất động sản - Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 2. Tài chính ...

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TRÃI THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC,CAO ĐẲNG CHÍNH QUY 2016 I. Ngành đào tạo: 1. Kinh doanh - ...