Tuyển sinh Cao học

ĐẠI HỌC KINH DOANH CÔNG NGHỆ HÀ NỘI TUYỂN SINH CAO HOC NĂM 2017

ĐẠI HỌC KINH DOANH CÔNG NGHỆ HÀ NỘI TUYỂN SINH CAO HOC NĂM 2017 22/03/2017 | 7:15 sáng

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH DOANH VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI THÔNG BÁO TUYỂN SINH CAO HỌC NĂM 2017 I-Ngành tuyển sinh: 1 - Kế toán (Mã số: 60.34.03.01) 2- Kinh tế tài chính ngân hàng (Mã số: 60.34.02.01) 3 - Quản trị Kinh doanh (Mã số: 60.34.01.02) 4 - Kỹ thuật phần mềm (Mã số: ...

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH DOANH VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI THÔNG BÁO TUYỂN SINH CAO HỌC NĂM 2017 I-Ngành tuyển sinh: 1 ...

ĐẠI HỌC GIÁO DỤC TUYỂN SINH CAO HỌC NGÀNH QUẢN LÝ GIÁO DỤC NĂM 2016

ĐẠI HỌC GIÁO DỤC TUYỂN SINH CAO HỌC NGÀNH QUẢN LÝ GIÁO DỤC NĂM 2016 22/02/2016 | 8:00 sáng

ĐẠI HỌC GIÁO DỤC TUYỂN SINH CAO HỌC NGÀNH QUẢN LÝ GIÁO DỤC NĂM 2016 I.ĐIỀU KIỆN DỰ THI 1.Về văn bằng - Đã tốt nghiệp Đại học đúng ngành (Quản lí giáo dục), ngành phù hợp (Giáo dục học), hoặc ngành gần (Sư phạm, các ngành liên quan đến giáo dục, quản ...

ĐẠI HỌC GIÁO DỤC TUYỂN SINH CAO HỌC NGÀNH QUẢN LÝ GIÁO DỤC NĂM 2016 I.ĐIỀU KIỆN DỰ THI 1.Về văn bằng - ...