CAO ĐẲNG HẢI DƯƠNG TUYỂN SINH NĂM 2017

                           

                                                       TRƯỜNG CAO ĐĂNG HẢI DƯƠNG
                                                 THÔNG BÁO THUYỂN SINH NĂM 2017

A. ĐỐI VỚI HỀ CAO ĐẲNG CHINH QUY:
I. Ngành đào tạo:
– Sư phạm mầm non
– Sư phạm tiểu học
– Sư phạm toán
– Sư pham lý
II. Hình thức tuyển sinh:
Trong năm 2017, phương án tuyển sinh của nhà trường sẽ áp dụng phương thức tuyển sinh riêng dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp PTTH quốc gia (60% chỉ tiêu) vừa dựa vào kết quả quá trình học PTTH (40% chỉ tiêu).
1. Phương thức xét tuyển căn cứ vào kết quả quá trình học tập THPT.
+ Tiêu chí 1: Tốt nghiệp PTTH
+Tiêu chí 2: Đối với giáo dục phổ thông Hạnh kiểm năm lớp 12 loại khá trở lên; đối với giáo dục thường xuyên, thí sinh đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp phổ thông, dự tuyển đại học, cao đẳng theo quy định của quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành;
+ Tiêu chí 3 (Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào): Tổng điểm học tập trung bình học kỳ của 5 học kỳ, bao gồm: học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 10; học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 tối thiểu phải đạt từ 27,5 trở lên: ∑ (TB HK1 lớp 10 + TB HK2 lớp 10 + TB HK1 lớp 11 + TB HK2 lớp 11 + TB HK1 lớp 12)>=27,5
Điểm xét tuyển = ∑ (TB HK1 lớp 10 + TB HK2 lớp 10 + TB HK1 lớp 11 + TB HK2 lớp 11 + TB HK1 lớp 12) + Ưu tiên
Điểm ưu tiên theo đối tượng, khu vực được thực hiện theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
2. Phương thức sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia
Đối với phương thức sử dụng kết quả thi THPT quốc gia, Trường chỉ xét tuyển đối với thí sinh dự thi tại các cụm thi do các trường đại học, cao đẳng chủ trì và có đăng ký xét tuyển vào trường.
+ Tiêu chí 1: Tốt nghiệp PTTH
+ Tiêu chí 2: Đối với giáo dục phổ thông Hạnh kiểm năm lớp 12 loại khá trở lên; đối với giáo dục thường xuyên, thí sinh đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp phổ thông, dự tuyển sinh đại học, cao đẳng theo quy định của quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành;
* Điểm xét tuyển = Tổng điểm các môn trong tổ hợp môn thi của kỳ thi THPT Quốc gia + Điểm ưu tiên Khu vực + Điểm Ưu tiên Đối tượng.
Trong đó: Điểm các môn thi và tổng điểm các môn trong tổ hợp xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
3. Thi tuyển sinh đối với các ngành đào tạo có môn năng khiếu
Đối với ngành đào tạo có môn năng khiếu, Trường Cao đẳng Hải Dương tổ chức thi năng khiếu cho các thí sinh đăng kí dự thi theo quy chế thi tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo hiện hành.
* Điểm xét tuyển = Điểm môn thi năng khiếu + Điểm môn thi theo kỳ thi THPT quốc gia + Điểm ưu tiên.- Đối với thí sinh không tham dự kỳ thi THPT quốc gia:
* Điểm xét tuyển = Điểm môn thi năng khiếu + Tổng điểm trung bình 5 kỳ THPT + Điểm ưu tiên Khu vực + Điểm Ưu tiên Đối tượng.
B . ĐỐI VỚI TUYỂN SINH TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP:
Tuyển sinh TCCN thực hiện theo Quy chế tuyển sinh Trung cấp chuyên nghiệp tại Thông tư số 27/2014/TT-BGDĐT Ngày 11 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tuyển sinh Trung cấp chuyên nghiệp.
1. Quy trình tổ chức xét tuyển
1.1. Đối với phương thức xét tuyển kết quả học tập THPT (Xét học bạ) 12
a) Hồ sơ đăng ký xét tuyển:
+ Học bạ PTTH (Bản sao có công chứng);
+ Bằng tốt nghiệp (hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời);
+ Các loại giấy tờ ưu tiên khác theo quy định;
+ Đơn đăng ký dự tuyển theo phương thức tuyển sinh riêng vào Trường
III. Thời gian đăng ký xét tuyển:
Thời gian nộp Hồ sơ đăng ký dự tuyển cụ thể như sau:
+Xét tuyển đợt 1: Nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển từ ngày 20/3/2017 đến hết ngày 20/6/2017. Từ ngày 21/6/2015 đến ngày 01/7/2017 thí sinh nộp hồ sơ bổ sung. Xét tuyển trong tháng 7/2017.
+ Xét tuyển đợt 2: Nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển từ ngày 07/7/2017 đến hết ngày 31/7/2017. Xét tuyển trong tháng 8/2017.
+ Xét tuyển đợt 3: Nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển từ ngày 07/8/2017 đến hết ngày 28/8/2017. Xét tuyển trong tháng 9/2017.
Các đợt xét tuyển 1; 2; 3 được triệu tập nhập học vào đầu tháng 9/2017
+ Xét tuyển đợt 4: Nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển từ ngày 04/9/2017 đến hết ngày 30/9/2017. Xét tuyển trong tháng 10/2017.
+ Xét tuyển đợt 5: Nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển từ ngày 01/10/2017 đến hết ngày 30/10/2017. Xét tuyển trong tháng 11/2017.
Các đợt xét tuyển 4; 5 được triệu tập nhập học vào tháng 11/2017
IV.Địa điểm đăng ký nộp hồ sơ:
Trường tc Bách Khoa hà nội
Địa chỉ: Phòng 505, Nhà A4, Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội
Số 1, Phạm Văn Đồng, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 04 6327 8228 – Hotline: 0983384624
website: http://daotaodaihoc.vn/
Email: tuyensinh.quan@gmail.com
.

Bình luận của bạn:

*