Tuyển sinh Tại chức

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI THÔNG BÁO TUYỂN SINH HỆ TẠI CHỨC, VB2 NĂM 2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI THÔNG BÁO TUYỂN SINH HỆ TẠI CHỨC, VB2 NĂM 2017 22/03/2017 | 7:09 sáng

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI THÔNG BÁO TUYỂN SINH HỆ TẠI CHỨC, VB2 NĂM 2017 1. Đối tượng tuyển sinh: Mọi công dân không phân biệt dân tộc, tông giáo, tín ngưỡng, giới tính, nguồn gốc gia đình, địa vị xã hội, hoàn cảnh kinh tế, có đủ các điều kiện ...

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI THÔNG BÁO TUYỂN SINH HỆ TẠI CHỨC, VB2 NĂM 2017 1. Đối tượng tuyển sinh: Mọi ...

HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH TUYỂN SINH NĂM 2016

HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH TUYỂN SINH NĂM 2016 17/02/2016 | 8:08 sáng

  HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH  THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2016 MỞ TẠI TRƯỜNG TRUNG CẤP BÁCH KHOA HÀ NỘI - Căn cứ năng lực đào tạo của Trường Học Viện Hành Chính. - Căn cứ khả năng và nhu cầu hợp tác giữa Trường Học Viện Hành Chính và Trường Trung cấp Bách ...

  HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH  THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2016 MỞ TẠI TRƯỜNG TRUNG CẤP BÁCH KHOA HÀ NỘI - Căn cứ năng ...