TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI THÔNG BÁO TUYỂN SINH LIÊN THÔNG CHÍNH QUY NĂM 2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LIÊN THÔNG CHÍNH QUY NĂM 2017

I. TUYỂN SINH LIÊN THÔNG CĐ-ĐH, TC-ĐH, CĐN-ĐH
1. Đối tượng: Những người đã tốt nghiệp cao đẳng, Cao đẳng nghề, Trung cấp chuyên nghiệp trước 15/07/2017.
2. Các ngành đăng ký dự thi:
– Công nghệ kỹ thuật cơ khí
– Công nghệ kỹ thuật ô tô
–  Khoa học máy tính
– Kế toán

– Tài chính ngân hàng
3. Môn thi tuyển sinh:
– Môn cơ bản: Toán (Chương trình THPT)
– Môn Cơ sở ngành và Chuyên ngành:
STT Môn Cở sở ngành Môn chuyên ngành
Liên thông Cao đẳng – Đại học
1.Công nghệ kỹ thuật cơ khí:    -Sức bền vật liệu                  – Công nghệ chế tạo máy
2.Công nghệ kỹ thuật ô tô:       – Lý thuyết động cơ ô tô     – Kỹ thuật bảo dưỡng và sửa chữa ô tô
3.Khoa học máy tính:               –  Cơ sở dữ liệu                      – Lập trình hướng đối tượng
4.Kế toán:                                   – Nguyên lý kế toán              – Kế toán tài chính trong doanh nghiệp sản xuất
Liên thông Trung cấp chuyên nghiệp – Đại học
1.Công nghệ kỹ thuật cơ khí    – Sức bền vật liệu                   – Công nghệ chế tạo máy
2.Công nghệ kỹ thuật ô tô:      –  Lý thuyết động cơ đốt trong    – Kỹ thuật bảo dưỡng và sửa chữa ô tô
3.Khoa học máy tính:              –  Cơ sở dữ liệu (Access)       – Lập trình C
4.Kế toán:                                  –  Nguyên lý kế toán              – Kế toán tài chính trong doanh nghiệp sản xuất
Liên thông Cao đẳng nghề – Đại học
1.Công nghệ kỹ thuật cơ khí: –  Cơ kỹ thuật                          – Công nghệ chế tạo máy
2.Công nghệ kỹ thuật ô tô:    –   Kỹ thuật chung về ô tô và công nghệ sửa chữa             -Bảo dưỡng và sửa chữa động cơ đốt trong
3.Kế toán:                                 – Lý thuyết kế toán                 – Kế toán doanh nghiệp
4. Thời gian nhận hồ sơ đăng ký dự thi và tổ chức thi
– Thời gian nhận hồ sơ đăng ký dự thi: Từ ngày 25/01/2017 đến 15/04/2017.
– Thời gian ôn thi (dự kiến): Các buổi tối (18h-21h) từ 16/04/2017
– Thời gian thi (dự kiến): ngày 24-25/05/2017
II. THỜI GIAN VÀ HÌNH THỨC ĐÀO TẠO
– Đào tạo chính quy theo học chế tín chỉ.
– Thời gian đào tạo tối thiểu 1,5 năm (đối với LT CĐ-ĐH), thời gian đào tạo tối thiểu 2,5 năm (đối với LT TC-ĐH), thời gian đào tạo tối thiểu 2 năm (đối với LT CĐN-ĐH). Cấp bằng đại học chính quy của Đại học Công nghiệp Hà Nội
III. ĐIA ĐIỂM TIẾP NHẬN HỒ SƠ:
Phòng 505, Nhà A4, Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội
Số 1, Phạm Văn Đồng, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 04 6327 8228 – Hotline: 0983384624
website: http://daotaodaihoc.com.vn/
Email: tuyensinh.quan@gmail.com
Lưu ý: Gọi điện trước khi đến nộp hồ sơ để được tư vấn và hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ.

Bình luận của bạn:

*