LIÊN THÔNG ĐẠI HOC KINH DOANH CÔNG NGHỆ HÀ NỘI NĂM 2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH DOANH CÔNG NGHỆ HÀ NỘI
THÔNG BÁO TUYỂN SINH
( Hệ Trung cấp, Cao đẳng liên thông lên Đại học chính quy)

I. CÁC NGÀNH LIÊN THÔNG:
1. Kế toán,                                                                    6. Điện – Điện Tử
2. Tài chính ngân hàng                                                 7. Cơ – Điện Tử
3. Công nghệ thông tin                                                  8. Luật Kinh Tế
4. Thương mại                                                               9. Quản Lý Nhà Nước
5. Quản trị kinh doanh                                                   10. Xây Dựng
II. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI:
Những người đã có bằng tốt nghiệp Trung cấp ( Trung cấp nghề )hoặc Cao đẳng ( Cao đẳng nghề )do Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp có nhu cầu học lên trình độ Đại Học sex
III.HỒ ĐĂNG KÝ DỰ THI:
1. Phiếu tuyển sinh: Sinh viên phải ghi đầy đủ, chính xác các thông tin trong phiếu, có dán ảnh và đóng dấu giáp lai, xác nhận của nơi cư trú. sex
2. Bằng tốt nghiệp (photo) và bảng điểm (photo). sex
3. Ảnh 4 x 6 cm (3 ảnh, ghi rõ họ tên, ngày sinh, nơi sinh ở phía sau mỗi ảnh).
IV. CÁC MÔN ÔN THI VÀ THI TUYỂN:
1. Liên thông Trung cấp lên Đại học (3 môn):
• Ngành kế toán:                                                         • Điện – Điện Tử :
– Kinh tế Mác Lênin                                                   – Truyền động điện
– Thực hành Nghiệp vụ kế toán                                – Kinh tế Mác Lênin
– Kế toán doanh nghiệp    sex                                        – Toán cao cấp sex
• Ngành tài chính ngân hàng:                                 • Cơ – Điện Tử :
– Kinh tế Mác Lênin                                                  – Kinh tế Mác Lênin
– Thực hành Nghiệp vụ Ngân hàng                        – Toán cao cấp
– Tài chính doanh nghiệp                                        – Cơ kỹ thuật
• Ngành công nghệ thông tin:                                • Quản Lý Nhà Nước :
– Kinh tế Mác Lênin                                                  – Kinh tế Mác Lênin
– Ngôn ngữ lập trình Passcal                                   – Thủ tục hành chính văn phòng
– Quản trị cơ sở dữ liệu                                            – Hành chính học đại cương
• Ngành thương mại:                                               • Luật Kinh Tế :
– Ngoại thương                                                          – Kinh tế Mác Lênin
– Marketting                                                               – Luật doanh nghiệp
• Ngành quản trị kinh doanh:                                     – Lý luận nhà nước và pháp luật
– Kinh tế Mác Lênin                                                 • Xây Dựng :
– Khoa học quản lí                                                     – Sức bền vật liệu
– Tổ chức bộ máy quản lí                                          – Bê tông cốt thép
2. Liên thông Cao đẳng lên Đại học (2 môn): sex
• Ngành kế toán:
– Kinh tế Mác Lênin sex
– Kế toán doanh nghiệp
• Ngành tài chính ngân hàng:
– Kinh tế Mác Lênin
– Tài chính doanh nghiệp
• Ngành công nghệ thông tin:
– Kinh tế Mác Lênin
– Lập trình C
• Ngành thương mại:
– Kinh tế Mác Lênin sex
– Marketting
• Ngành quản trị kinh doanh:
– Kinh tế Mác Lênin sex
– Khoa học quản lý
VI. THỜI GIAN:
– Nhận hồ sơ: đến hết ngày 25/01/2017
– Ôn thi dự kiến: 26/03/2017
– Thi tuyển dự kiến: 21/04 /2017
Ghi chú: thời gian học vào các buổi tối trong tuần hoặc (tối thứ 6 và cả ngày thứ 7 & CN)
VII. ĐỊA ĐIỂM BÁN VÀ NHẬN HỒ:
Trường Trung Cấp Bách Khoa Hà Nội
Địa chỉ: Phòng 505, Nhà A4, Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội sex
Số 1, Phạm Văn Đồng, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội sex
Điện thoại: 04 6327 8228 – Hotline: 0983384624
website: http://daotaodaihoc.com.vn/
Email: tuyensinh.quan@gmail.com 

Bình luận của bạn:

*